2020 Seminerler ve Kurslar

   

 

BAHAR

Arapça I (Başlangıç)

Feyza Zülal Özmantar

Cuma 18.00-20.00

E-posta: feyzazull1@gmail.com

Korece I (Başlangıç)

Neslihan Güler

Salı 18.00-20.00

E-posta: neslihang.1653@gmail.com

İngilizce Akademik Metin Okuma

Ahmet Mithat Altunel

Salı 15.00-17.00

E-posta: mithataltunel@yahoo.com

Kayıt yaptırabilmek için en az B2 seviyesinde İngilizce biliyor olmak gerekmektedir.

 

GÜZ

 
ARAPÇA I
Çarşamba 18.00-20.00
Mohamad Khaled
E-posta: Mohamadkhaled721@gmail.com
Yer: Davutpaşa Tarihi Fırın Binası - 1 no’lu sınıf
 
ARNAVUTÇA I (Başlangıç-Devam Ediyor)
Çarşamba ve Cuma 16.00-18.30
Kamil Bitiş (Kosova Kültür Merkezi Md.)
E-posta: bayraktarfaruk59@gmail.com
Yer: Davutpaşa Tarihi Fırın Binası - 2 no’lu sınıf
 
BOŞNAKÇA (Sırpça-Hırvatça) II
Çarşamba 17.00-19.00
Haris Murić
E-posta: haris.muric@outlook.com
Yer: Davutpaşa Tarihi Fırın Binası - BALKAR Ofis
 
BULGARCA II
Pazartesi ve Salı 17.00-18.30
Dr. Tsvetelina Tsvetkova
E-posta: tsvetie_harlin@yahoo.com
Yer: Davutpaşa Tarihi Fırın Binası - 2 no’lu sınıf
  ÇERKESÇE (Adigece) I (Başlangıç-Devam Ediyor)
Perşembe 17.00-19.00
Ayşe Tufan
E-posta: fatih.ekim7@hotmail.com
Yer: Davutpaşa Tarihi Fırın Binası - 2 no’lu sınıf
 

İSPANYOLCA I (Başlangıç)

Salı 18.30-20.00

Bilal Gökce

E-posta: blllgokce@gmail.com
Yer: Davutpaşa Tarihi Fırın Binası - 1 no’lu sınıf
 
MAKEDONCA II
Perşembe 18.30-20.00
Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu
E-posta: mehmethacisalihoglu@gmail.com
Yer: YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
SEMİNER II : RUSSIA AND TURKEY IN THE BLACK
SEA REGION:COOPERATION IN RIVALRY?
(Karadeniz Bölgesinde Rusya ve Türkiye:
Rekabet İçinde İşbirliği)
Salı 15.00 -16.30
Dr. Tsvetelina Tsvetkova
E-posta: tsvetie_harlin@yahoo.com
Yer: Davutpaşa Tarihi Fırın Binası - BALKAR Ofisi
 
Not: Seminer herkesin katılımına açıktır. Katılımcıların
kendi ilgi alanlarına göre belirleyecekleri konularda
incelemeler yapmaları ve seminerde tartışmaları
beklenmektedir. Seminer sonunda katılım sertifikası
verilecektir.