IRCICA Journal

YTÜ BALKAR ile İslam Konferansı Örgütü İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğiyle 13-14 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen “Avrupa’da İslamofobi: Geçmiş ve Günümüz” konulu uluslararası sempozyumda sunulan bildirilerden bir kısmı seçilerek IRCICA Journal için bir özel sayı hazırlanmıştır. Özel sayının editörlüğünü BALKAR Müdürü Mehmet Hacısalihoğlu ile BALKAR Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsa Blumi yapmıştır. 

 

IRCICA Journal özel sayısında (Vol. 3, Issue 6) editörlerin giriş yazıları ile altı adet makale bulunmaktadır. Bu makaleler:

 

-İsa Blumi: “Nothing New: Islamophobia by Default in Postwar Europe”

-Ali Hüseyinoğlu: “Questioning Islamophobia in the Context of Greece”

-Peter Polak-Springer: “Willkommenskultur in Arab Eyes: Arabic Traditional and Social Media Discourses on Syrian Refugees in Germany”

-Elena Lukinykh: “Patriotism as the Modern Justification of Islamophobia”

-Leyla Yıldırım: “The Social Impact of Islamophobia on Muslims in the Netherlands”

-Ali Çaksu: “Muslimphobia as a Western Tool of Fearmongering”

 

Makaleleri PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.