1864 Kafkas Tehciri

Yerli ve yabancın çok sayıda tarihçinin kaleme aldığı makalelerden meydana gelen bu eser, Rusya’nın 19.yüzyıl Kafkasya siyaseti,  1864 yılı ve takip eden yıllarda Kuzey Kafkas Müslümanlarına yönelik tehcir politikaları ve göçler Çerkes muhacirlerini Osmanlı İmparatorluğuna sığınması, salgın hastalıklar ve göç sürecinde yaşanan ölümler Osmanlı’da muhacirlerin iskânı ve uyum sorunları ile günümüzde Türkiye’deki Çerkeslerin durumu ve Kafkasya’daki güncel gelişmeleri ele  almaktadır.

Derlemede yer alan her makale alanında yetkin bilim adamları tarafından birinci el kaynaklara dayanarak hazırlanmıştır ve 1864 Kafkas Tehciri konusuyla ilgili birçok soruya açıklık getirmektedir. Eserde bir yandan konu hakkında şimdiye  kadar yapılan çalışmaların sağladığı veriler değerlendirilmekte, öte yandan arşiv belgeleri ve sözlü tarih çalışmaları yardımıyla yeni ve önemli bilgiler ortaya koymaktadır. 

 

Kitabı pdf olarak görüntülemek için tıklayınız.