2010 Sempozyumlar
Türkiye'de ve Balkanlar'da Azınlıklar
Rıfat Bali ve Münih Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü ile birlikte
24.05.2010
Türkiye-Kıbrıs-AB İlişkileri
Kıbrıs Barış Enstitüsü ile birlikte
15.06.2010
 
Balkan Savaşları
Utah Üniversitesi ile birlikte
23-24.07.2010
146.Yılında 1864 Kafkas Göçü: 
 
Savaş ve Sürgün Sempozyumu
 
6-7 Aralık 2010