2010-2011 Konferanslar ve Paneller
 

“War and Diplomacy:The Russo-Turkish War and the Treaty of Berlin”

(Eds. M. Hakan Yavuz, Peter Sluglett)

Panel Konuşmacıları:

Mehmet Beşikçi / Mehmet Hacısalihoğlu / Mustafa Tanrıverdi / M. Hakan Yavuz

 

''Ermeni Sorunu Tartışmaları''

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Hakan Yavuz
Doç. Dr. Sevtap Demirci 
Yer: YTÜ Hünkar Dairesi
27 Nisan 2012 Saat: 14:30        
 

"Commerce means Stability in the Past and Today: Russian Investments to Turkey"

Dr. Areti Demosthenous
 
8 Ocak 2013, saat 15.00
Yer: Prof. Dr. Kemali Saybaşılı Toplantı Salonunda (YTÜ İİBF)
Yıldız Beşiktaş
 
 
 
''Recent Issues and Property Aspects in the Negotiations towards a Solution of the Cyprus Problem'
 
Dr.Areti Demosthenous
13.12.2010 Pazartesi / saat 16.00'da
 İİBF Prof. Dr. Kemâli Saybaşılı Toplantı Salonu
 
 
 
 
''National Identity and Images of Self and Other in History Textbooks in Cyprus''
 
Dr.Areti Demosthenous
29.09.2011