2013 Seminerler ve Kurslar

Makedonca Kursu

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu

Haftada iki saat, 15 haftalık dil kursu

 

Yunanca Kursu

Deniz Ertuğ (1.grup)

haftada iki saat, 15 haftalık dil kursu

Dr. Ourania Bessi(2.grup)

haftada iki saat, 15 haftalık dil kursu

Boşnakça/Sırpça/Hırvatça

Jahja Muhasiloviç

Haftada iki saat, 15 haftalık dil kursu

Fransızca Metin Okuma

Arş. Gör. Zeynep Ceylan Yaman

Haftada iki saat, 15 haftalık dil kursu

Almanca Metin Okuma

Bilge Karbi

Haftada iki saat, 15 haftalık dil kursu

Balkanlarda Osmanlı Şehirleri

Dr. Ourania Bessi

Haftada iki saat, 15 haftalık dil dersi

Sübjektivite  ve İmajoloji /İmgebilim

Deniz Ertuğ

Haftada iki saat, 15 haftalık dil dersi

Anılarda II. Meşrutiyetten Cumhuriyete

Dr. Sacit Kutlu

İmparatorluklara Son Veren Savaşlar

Dr. Sacit Kutlu

Yunanca Metin Okuma

Öğr. Gör. Betül Ayanoğlu

Haftada iki saat, 15 haftalık dil kursu

Bulgarca Metin Okuma

Yrd. Doç. Dr. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu

Haftada iki saat, 15 haftalık dil kursu