Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı/Türk İmajı

2011-2014 yılları arasında yürütülen "Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı" konulu TÜBİTAK 1001 projesinin sonuçlarını içeren bu eserde toplam 14 ülkenin (Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan) tarih ders kitapları incelenmiştir. Bölge dillerine hakim uzmanlardan oluşan yazar kadrosu ile şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı çalışma ortaya konmuştur. Proje sonuçlarını içeren bu eser 2020 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi yayını olarak basılmıştır.

 

Kitabı PDF olarak görüntülemek için tıkayınız.