Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Sahası Olarak Karadeniz

BALKAN VE KARADENİZ ARAŞTIRMALARI

BALKAN AND BLACK SEA STUDIES

........................................................................

4

 

Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Sahası Olarak Karadeniz.

Editör: Mehmet Hacısalihoğlu, Yazarlar: Mustafa Ayfın, Çiğdem Nas, Darina Grigorova, Sergii Pakhomenko, Gencer Özcan, Mehmet Hacısalihoğlu, Evgeniy Bahrevskiy, Emrullah Ataseven, Tsvetelina Tsvetkova, Beril Tuğrul, Abdullah Akat, Kenan Aydın

Anahtar kelimeler: Karadeniz, Rusya, Kafkasya, Balkanlar, Karadeniz İşbirliği, Türk-Rus İlişkileri, Ukrayna 

 

Black Sea as a Space of Regional and International Cooperation. Editor: Mehmet Hacısalihoğlu, Authors: Mustafa Ayfın, Çiğdem Nas, Darina Grigorova, Sergii Pakhomenko, Gencer Özcan, Mehmet Hacısalihoğlu, Evgeniy Bahrevskiy, Emrullah Ataseven, Tsvetelina Tsvetkova, Beril Tuğrul, Abdullah Akat, Kenan Aydın

Key words: Black Sea, Russia, Caucasus, Balkans, Black Sea Cooperation, Turkish-Russian Relations, Ukraine 

 

Her hakkı mahfuzdur © All rights reserved.

Kitabın bütün yayın hakları Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED)’e aittir.

 

Click here to view the book as PDF.