89 Göçü

Yerli ve yabancı çok sayıda siyaset bilimci, tarihçi ve sosyoloğun yazdığı makalelerden meydana gelen bu eserde, 1984-1989 yılları arasından Bulgaristan'da Jivkov rejimi tarafından Türklere/Müslümanlara karşı uygulanan zorunlu iskan politikaları, 1989 Göçüne giden süreç, 1989 Göçü, 1990 sonrasında Bulgaristan'da Türk azınlığın durumu ve nihayet 89 Göçmenlerinin Türkiye'de entegrasyonu kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.

Derlemede yer alan her makalede alanında yetkin bilim adamları  tarafından birinci el kaynaklara dayanarak hazırlanmıştır ve 89 göçü konusuylar  ilgili birçok soruya açıklık getirmektedir. Ayrıca  dönemin Bulgaristan Büyükelçisinin ve bizzat 89 Göçü sürecini yaşayan uzmanların da anıları veya anılarıyla desteklenen incelemelerini içermektedir. Bu eser bütünüyle 89 göçüne vakfedilmiş ilk eserdir.

 

Kitabı PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.