Osmanlı/Türk Imajı TÜBİTAK 1001 Projesi

2011-2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen "BALKAN VE KARADENİZ ÜLKELERİNDE GÜNCEL TARİH DERS KİTAPLARINDA OSMANLI / TÜRK İMAJI" konulu proje başarıyla tamamlanmış ve teslim edilmiştir. 

Balkan ve Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde okutulan güncel tarih ders kitaplarının temini ve bu dilleri bilen uzmanlar tarafından incelenmesi, ders kitaplarında tespit edilen klişeleşmiş yargıların öğrenciler üzerindeki etkisini ölçmek için yapılan anket çalışmaları çok masraflı ve zahmetli bir çalışmayı gerektirdi. Ders kitaplarının temini bile başlı başına bir problem olarak karşımıza çıktı. Bu süreçte sınırlı imkânlara rağmen daha bütünlüklü bir imaja ulaşabilmek amacıyla projenin alanı genişletilerek yeni ülkeler incelemeye dâhil edildi. Böylece toplamda 14 ülkenin (Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs (Rum Kesimi), Ermenistan, Azerbaycan, Rusya (ve resmi olarak projeye dâhil olmadan Gürcistan) tarih ders kitaplarının incelenmesi başarıldı. Bu 14 ülkenin tarih ders kitaplarıyla ilgili en güncel ve şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışma bu proje sayesinde gerçekleştirilmiş oldu.

 

Projede Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Yunanistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kıbrıs Rum Kesimi, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan tarih ders kitapları incelenmiştir. Projeden bir derleme eser yayınlanması planlanmaktadır. 

Projenin ingilizce tanıtımı: 

 

The Image of the Ottomans / Turks in the Current History Textbooks of the Balkan and Black Sea Countries
 
This research project aims to explore the Ottoman / Turkish image in the contemporary history textbooks of the Balkan and Black Sea Countries (Bulgaria, Greece, Cyprus, Republic of Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Albania and Russia) comparatively. The research will empirically be based on the analyses of current history textbooks used in primary and secondary schools during the 2010-2011 academic years. School history books are prepared under official patronage and they highlight the narratives that shape the contemporary version of official history. Although these books usually reflect one side of the history, they are very important since they are the first and in some instances even the only books that people will read in their life time on history. It is because of these reasons school history books have been so far subject of numerous studies, especially within pedagogy. However, using the method of imagology (image studies) for textbook analysis is a new approach and rarely used so far. As a method, imagology aims to reveal the underlying messages and the negative and intentional stereotypes within the texts. Stereotyping the other and existing negative images are one of the most important causes of the ongoing conflicts among different countries. The compulsory educational system is the main source of these prejudices and negative perceptions of the “other”. The process of compulsory schooling teaches to the “ordinary” citizens what they should think about the other cultures, people, and governments. The imagology will be the theoretical frame for this research project. The primary, secondary and high school history textbooks of the selected countries will be analysed by focusing on the verbal expressions and visual materials (maps, pictures, drawings etc.). As a result, we aim to reveal the contemporary manifestation of images concerning Ottomans and Turks within history textbooks. The selected texts and images containing the stereotypes about the Ottomans / Turks will be translated into Turkish, yet each time they will be attached to the translation. The Turkish translation of these will build a solid basis for further research on the same topic. The project team consists of experts who are not only proficient in the languages of the selected countries but also have experience in the imagology research.