DUYURULAR
CALL FOR PAPERS / BİLDİRİ ÇAĞRISI 30. YILINDA 89 ZORUNLU GÖÇÜ Tüm Duyurular
01
ŞUB

Call for Papers

International Symposium

THE 1989 FORCED MIGRATION OF TURKS FROM BULGARIA:

PERCEPTIONS OF THE MIGRANTS AFTER 30 YEARS

6-7 December 2019

Yıldız Technical University (Istanbul)

 

On the occasion of the 1989 migration from Bulgaria after 20 years we organized a large symposium in 2009 and published an edited book[1] which includes articles on the political and sociological aspects of the process leading to the forced migration of 1989 in Bulgaria and the integration process of migrants into the Turkish society after 1989. According to our research the most important lack in the studies was the lack of memoirs of the migrants demonstration the perception of the migrants. Still, after 30 years, there is a big lack of memoirs demonstrating the perception of the migrants.

 

This symposium on the occasion of the forced migration after 30 years is dedicated and reserved to the perceptions of the migrants in order to fill the gap in the literature.

 

There are three main periods to be analyzed with respect to the perceptions of the migrants (adult men and women, the children):

  1. The perceptions about the period before 1989 in Bulgaria: political conditions, the measures of the Communist regime, relations to the local authorities, relations to the Bulgarian neighbors, intercommunity relations, connections to Turkey and other countries, local traditions, social and economic conditions, daily life etc.
  2. The perceptions of the 1989 migration: the decision of migration, the process of migration.
  3. The perception of the period after 1989 in Turkey and Bulgaria: political conditions, the measures for the settlement of the migrants, relations to the local authorities, relations to the neighbors, social and economic conditions, labor market and migrants, education (schooling), connections to Bulgaria and other countries, daily life etc.

 

The Methodology:

The focus of the symposium will be on the perceptions of the migrants. The papers should analyze the perceptions of specific groups of migrants in different aspects and in different periods. Participants may concentrate on, for example, the children’s perception of the conditions of the schools in Bulgaria before 1989. The papers can be based on published memoirs, interviews, questionnaires, archival documents, newspapers or other kind of sources. The method of the research can be within the fields such as sociology, historical anthropology, history and political science.

 

The paper proposals will be selected through an evaluation process by the scientific board of the symposium. After the symposium, following a peer review process, the selected papers will be published.

 

Languages of the Symposium: Turkish and English

Paper Proposals: An abstract (200-300 words) with keywords and a short CV should be sent to: mehmethacisalihoglu@gmail.com and nerimanersoy@gmail.com

Deadline for submission of the abstracts: 30 September 2019

Evaluation of the abstracts by: 15 October 2019

 

Organisation:

Yıldız Technical University, Center for Balkan and Black Sea Studies (BALKAR)

(we proposed a cooperation to the Presidency for Turks Abroad and Related Communities YTB)

 

Organising Committee:

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu and Assoc. Prof. Dr. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu

 

Scientific Board:

Yıldırım AĞANOĞLU, Başbakanlık Osmanlı Arşivi

Fuat AKSU, Assoc. Prof. Dr., Yıldız Technical University

Bülent AKYAY, Assist. Prof. Dr., Trakya University

Aydın BABUNA, Prof. Dr., Boğaziçi University   

Isa BLUMI, Assoc. Prof. Dr., Stockholm University

Nuray BOZBORA, Prof. Dr. Marmara University

Cengiz ÇAĞLA, Prof. Dr., Yıldız Technical University

Ali ÇAKSU, Assoc. Prof. Dr., Yıldız Technical University

Bilgin ÇELİK, Assoc. Prof. Dr., Dokuz Eylül University

Margarita DOBREVA, PhD., Institute for Balkan Studies, Sofia

Halit EREN, Prof. Dr., IRCICA General Director

Rossitsa GRADEVA, Assoc. Prof. Dr., American University Blagoevgrad

Nevena GRAMATIKOVA, PhD., Bulgarian National Library

Neriman ERSOY-HACISALİHOĞLU, Assoc. Prof. Dr., Istanbul University

Sadriye GÜNEŞ, Assoc. Prof. Dr., İstanbul University

Mehmet HACISALİHOĞLU, Prof. Dr., Yıldız Technical University

Ali HÜSEYİNOĞLU, Assist. Prof. Dr., Trakya University

Nedim İPEK, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs University

Mümin İSOV, Assist. Prof. Dr., Trakya University

İbrahim KAMİL, Assoc. Prof. Dr., Trakya University

Ayşe KAYAPINAR, Prof. Dr., Namık Kemal University

Levent KAYAPINAR, Prof. Dr., Ankara University

Elçin MACAR, Prof. Dr., Yıldız Technical University

Fulya MEMİŞOĞLU, Assist. Prof. Dr., Yıldız Technical University

Çiğdem NAS, Assoc. Prof. Dr., Yıldız Technical University

Ali Fuat ÖRENÇ, Prof. Dr., Istanbul University

Nurcan ÖZGÜR-BAKLACIOĞLU, Prof. Dr., Istanbul University

Laçin İdil ÖZTIĞ, Assist. Prof. Dr., Yıldız Technical University

Milena PETKOVA, Assist. Prof. Dr., Kliment Ohridski University, Sofia

Orlin SABEV, Prof. Dr., Institute for Balkan Studies, Sofia

Georgeos SALAKIDES, Assoc. Prof. Dr., Thrace Demokretus University, Komotini

Cevdet ŞANLI, Assist. Prof. Dr., Yıldız Technical University

Ömer TURAN, Prof. Dr., Middle East Technical University

Mustafa TÜRKEŞ, Prof. Dr. Middle East Technical University

Bülent YILDIRIM, Assoc. Prof. Dr., Trakya University

Zeynep ZAFER, Prof. Dr., Ankara University

 

 

 

Bildiri Çağrısı

Uluslararası Sempozyum

BULGARİSTAN’DAN TÜRKLERİN 1989 ZORUNLU GÖÇÜ: 30 YIL SONRA GÖÇMENLERİN ALGILARI

 

6-7 Aralık 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)

 

2009 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçün 20. yılı münasebetiyle kapsamlı bir sempozyum organize etmiş ve ardından konu hakkında bir derleme kitap yayınlamıştık.[2] Derleme kitapta Bulgaristan’da 1989 zorunlu göçüne giden sürecin siyasi ve sosyolojik yönlerini, 1989 sonrasında göçmenlerin Türkiye’de uyum süreçlerini ele alan makaleler yer almıştır. Bundan on sene önce gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada tespit ettiğimiz en önemli eksiklik göçmenlerin bakış açılarını ve algılarını gösteren hatıratların olmayışı veya çok az oluşuydu. Aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen hala göçmenlerin algısını ortaya koyan hatıratların ve bunlara dayanan çalışmaların eksikliği devam etmektedir.  

 

Zorunlu göçün 30. yılı münasebetiyle organize etmek istediğimiz bu sempozyum bütünüyle ve yalnızca göçmenlerin algılarını ele alarak bilimsel literatürdeki bu büyük eksikliğin giderilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Göçmenlerin (yetişkin kadın, erkek ve çocuk göçmenlerin) algılarını incelemek üzere üç ana dönem belirlenmiştir:

  1. 1989 öncesi Bulgaristan’daki dönemle ilgili algılar: siyasi şartlar, Komünist rejimin önlemleri, yerel yönetimlerle ilişkiler, Bulgar komşularla ilişkiler, Türk toplumunun kendi içindeki ilişkiler, Türkiye ve başka ülkelere bağlantılar, yerel adetler-gelenekler, sosyal ve ekonomik şartlar, gündelik hayat vs.
  2. 1989 Zorunlu Göçü ile ilgili algılar: göç kararı, göç süreci vs.
  3. 1989 sonrası dönemde Türkiye ve Bulgaristan’da algılar: siyasi şartlar, göçmenlerin iskanına yönelik önlemler, yerel yönetimlerle ilişkiler, komşularla ilişkiler, sosyal ve ekonomik şartlar, iş hayatı ve çalışma şartları, eğitim-okul, Bulgaristan ve diğer ülkelerle bağlantılar, gündelik hayat vs.

 

Yöntem:

Sempozyumun odağında göçmenlerin algıları yer alacaktır. Bildiriler belirli göçmen gruplarının farklı yönlerden ve farklı dönemlerdeki algılarını analiz edecektir. Katılımcılar, örneğin, çocukların Bulgaristan’da 1989 öncesindeki okul koşullarıyla ilgili anılarını inceleyebilir. Bildiriler yayınlanmış anılara, derinlemesine mülakatlara, anketlere, arşiv kaynaklarına, gazetelere ve başka tür kaynaklara dayanabilir. İncelemenin metodu sosyoloji, tarihsel antropoloji, tarih ve siyaset bilimi gibi disiplinler içerisinde yer alabilir.  

 

Bildiri önerileri sempozyum bilim kurulunun yapacağı değerlendirme süreci sonucunda seçilecektir. Sempozyum sonrasında hakemlik sürecinden geçen makaleler yayınlanacaktır.

 

Sempozyumun dili: Türkçe ve İngilizce

Sempozyum Önerileri: Özet / Abstract (200-300 kelime arası), anahtar kelimeler ve kısa bir özgeçmiş ile aşağıdaki email adreslerine word formatında gönderilecektir: mehmethacisalihoglu@gmail.com ve nerimanersoy@gmail.com

Bildiri Başvurularının Son Günü: 30 Eylül 2019

Bildiri Başvurularının Değerlendirmesi ve İlanı: 15 Ekim 2019

 

Organizasyon:

Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR)

(Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Dairesi Başkanlığı YTB ile destek için görüşülmektedir)

 

Organizasyon Komitesi:

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu ve Doç. Dr. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu

 

Sempozyum Bilim Kurulu:

Yıldırım AĞANOĞLU, Başbakanlık Osmanlı Arşivi

Fuat AKSU, Assoc. Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Bülent AKYAY, Assist. Prof. Dr., Trakya Üniversitesi

Aydın BABUNA, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi

Isa BLUMI, Assoc. Prof. Dr., Stockholm Üniversitesi

Nuray BOZBORA, Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Cengiz ÇAĞLA, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Ali ÇAKSU, Assoc. Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgin ÇELİK, Assoc. Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

Margarita DOBREVA, PhD., Institute for Balkan Studies, Sofia

Halit EREN, Prof. Dr., IRCICA Genel Direktörü

Rossitsa GRADEVA, Assoc. Prof. Dr., American University Blagoevgrad

Nevena GRAMATIKOVA, PhD., Bulgarian National Library

Neriman ERSOY-HACISALİHOĞLU, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Sadriye GÜNEŞ, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Mehmet HACISALİHOĞLU, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Ali HÜSEYİNOĞLU, Dr. Öğretim üyesi, Trakya Üniversitesi

Nedim İPEK, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mümin İSOV, Dr. öğretim üyesi, Trakya Üniversitesi

İbrahim KAMİL, Doç. Dr., Trakya Üniversitesi

Ayşe KAYAPINAR, Prof. Dr., Namık Kemal Üniversitesi

Levent KAYAPINAR, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi

Elçin MACAR, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Fulya MEMİŞOĞLU, Dr. öğretim üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Çiğdem NAS, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Ali Fuat ÖRENÇ, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Nurcan ÖZGÜR-BAKLACIOĞLU, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Laçin İdil ÖZTIĞ, Dr. öğretim üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Milena PETKOVA, Assist. Prof. Dr., Kliment Ohridski University, Sofia

Orlin SABEV, Prof. Dr., Institute for Balkan Studies, Sofia

Georgeos SALAKIDES, Assoc. Prof. Dr., Thrace Demokretus University, Komotini

Cevdet ŞANLI, Dr. öğretim üyesi. Yıldız Teknik Üniversitesi

Ömer TURAN, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mustafa TÜRKEŞ, Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bülent YILDIRIM, Doç. Dr., Trakya Üniversitesi

Zeynep ZAFER, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi[1] 89 Göçü. Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç, eds. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğolu, Istanbul 2012, https://www.academia.edu/11378165/89_G%C3%B6%C3%A7%C3%BC._Bulgaristan_da_1984-89_Az%C4%B1nl%C4%B1k_Politikalar%C4%B1_ve_T%C3%BCrkiye_ye_Zorunlu_G%C3%B6%C3%A7

[2] 89 Göçü. Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç, eds. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğolu, Istanbul 2012, https://www.academia.edu/11378165/89_G%C3%B6%C3%A7%C3%BC._Bulgaristan_da_1984-89_Az%C4%B1nl%C4%B1k_Politikalar%C4%B1_ve_T%C3%BCrkiye_ye_Zorunlu_G%C3%B6%C3%A7