DUYURULAR
Balkanlar ve Kafkasya’dan Göçler Çalışma Grubu Açılıyor Tüm Duyurular
01
ŞUB

Balkanlar ve Kafkasya’dan Göçler 

 

                                             

Çalışma grubumuzun amacı Balkanlar ve Kafkasya’dan gelen göçlerin niteliklerini, süreçlerini, neden ve sonuçlarını inceleyip analiz etmektir. Ayrıca "Göç" kavramının genel anlamı, göç terimleri ve tarihi üzerinde durularak anlamaya çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışma grubumuz 12 hafta süresince haftada 2 saat olmak üzere seçilen üç kitap üzerinden okumalar yaparak ortaya inceleme ve fikir yazıları çıkaracak ve bir journal oluşturacaklardır. Seçilen ana okumaların yanı sıra önerilen destek okumaları ile bakış açıları genişletilecek ve analiz sürecini çeşitlendireceğiz. Bu çalışma grubu herkesin katılımına açıktır. . Çalışma grubu 03.03.2017 tarihi ile 19.05.2017 tarihi arasında her hafta Cuma günleri saat 14:30-16:00 arasında YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi İİBF Binasında yapılacaktır. (Sınıf henüz belirlenmemiştir) Çalışma grubu sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

 

Okunacak Ana Kitaplar:

·        Abdullah Saydam - Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876)

·        H. Yıldırım Ağanoğlu - Göç / Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanlar'ın Makûs Talihi

·        Prof. Dr. Justin McCarthy - Ölüm ve Sürgün

Destek Okumaları:

·        1864 Kafkas Tehciri: Kafkasya'da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün [Caucasian Exodus of 1864: Russian Colonization of Caucasia, War and Exodus]. / Editör: Mehmet Hacısalihoğlu

·        89 Göçü: Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç / Editörler: Neriman Ersoy Hacısalihoğlu – Mehmet Hacısalihoğlu

·        Nedim İpek - Göçler / İmparatorluktan Ulus Devlete

·        Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu - Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri

·        1877- 1878 Yıllarında Güney Sırbistan’dan Arnavutların Göçü ve Kosova Ovasına Yerleşmeleri / Sabit Uka

·        Tufan Gündüz - Alahimanet Bosna: Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü

·        Kemal Arı-  Büyük Mübadele / Türkiye'de Zorunlu Göç 1923-1925

Çalışma Grubu Yürütücüleri

·         Melis Özveran (YTÜ/SBUİ/BALKAR Öğrenci Asistanı)

·         Zeyneb Gökçe (YTÜ/SBUİ/BALKAR Öğrenci Asistanı)

İLETİŞİM

Mail: zeynebgokce@gmail.com

Not: Etkinlik herkese açıktır.  Okunacak eserlerin temini konusunda soru ve görüşleriniz için ulaşabilirsiniz

Tel: 0531 268 57 99.